REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Tassutar

Y-tunnus 3185830-9

Osoite: Pyhäjärventie 1

Kotipaikka: 27800 Säkylä

Puhelinnumero: 045-8980121

Sähköposti: info(at)tassutar.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Maria Santala

Pruunintie 6

27800 Säkylä

info(at)tassutar.fi

045-8980121

REKISTERIN NIMI

Tassuttaren asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään:

- Asiakassuhteen hoitamiseen

- Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

- Tilastollisiin tarkoituksiin

Tassutar käyttää henkilötietoja ainoastaan tilausten toimitukseen. Tilastollisiin tarkoituksiin käytetään ainoastaan tilauksen tuotesisältöä. Henkilötiedot tallentuvat verkkokauppa-alustaan, johon pääsy on ainoastaan yrityksen omistajalla. Tietoja ei säilytetä fyysisenä tulosteena.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

REKISTERÖITÄVÄT TIEDOT

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

asiakasnumero, etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asioidessa käytetty kieli, asioidesssa käytetty valuutta, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

- Asiakkaalta itseltään tuotteen tilaamisen yhteydessä

- Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Muille henkilötietoja ei luovuteta.


Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Tassuttaren toimitiloissa lukitussa tilassa.


Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Tassuttaren tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Tiedot ovat salasanojen takana, yrityksen käyttämässä tietokoneessa on salasana, palomuurit ja viruksentorjuntaohjelmat.
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA PERUMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.


Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on  yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

MUUT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Tietoja verkkovälitteisestä riidanratkaisusta, Artikla 14 Para. 1, ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Euroopan komissio antaa kuluttajille mahdollisuuden ratkaista verkkovälitteiset riidat artiklan 14 Para. 1, ODR nojalla jossakin käyttöympäristössään. Verkko-osoite (http://ec.europa.eu/consumers/odr) toimii sivustona, jossa kuluttajat voivat tutkia tuomioistuimen ulkopuolisia riitojenratkaisutapauksia koskien verkko-ostoksia ja palvelusopimuksia.